පියයුරු ආවර්ධනය - පරීක්ෂකයින් රහස හෙළි කරයි!

බොහෝ පියයුරු ස්වභාවිකව කුඩා සිට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වේ. පියයුරු සඳහා සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය කාන්තාව සඳහා 32 සිට 37 දක්වා වේ (කෝප්පයක් පමණ). බොහෝ විශාල කාන්තාවන් විශාල පියයුරු වලින් උපත ලබන අතර ස්වාභාවිකවම විශාල පියයුරු ලබා ගැනීමට නැඹුරු වේ. බොහෝ පියයුරු විශාල කිරීමේ සැත්කම් වලට අතිරික්ත පටක (මේදය) ඉවත් කිරීම සහ තැන්පත් කිරීම් ස්ථානගත කිරීම ඇතුළත් වේ. පුද්ගලයින් 6 න් 1 ක් පමණ බුරුළු ප්‍රදාහය සහ / හෝ පියයුරු අඩු කිරීම අත්විඳිති. පියයුරු අඩු කිරීමේ සැත්කම් සාමාන්‍යයෙන් පියයුරු මත තැන්පත් කරනු ලැබේ. තැන්පත් කිරීම් සාමාන්‍යයෙන් පියයුරු යට තබා ඇත. පියයුරු විශාල කිරීමේ සැත්කම් සාමාන්‍යයෙන් පියයුරු තැන්පත් කිරීම් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ස්ථානගත කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම තැන්පත් කිරීම් පසුව පියයුරු ඉදිරිපසින් තබා ඒවා විශාල ලෙස පෙනේ. පියයුරු වල කුඩා කොටසක් පසුව විශාල පියයුරු වල කොටසක් ලෙස ඉතිරි වේ. ඉතිරි පියයුරු පටක "කපා" ඇති අතර නව පියයුරු එය වටා වර්ධනය වේ. විවිධාකාර පියයුරු තැන්පත් කිරීම් තිබේ, ඒවායින් එක් එක් ඒවායේ වාසි සහ අවාසි ඇත. තැන්පත් කිරීම්වල ඇති වාසි නම්: ඒවා වඩාත් සුලභ පියයුරු විශාල කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වන අතර ඒවා බහුලව භාවිතා වන බැවින් ඒවා වඩාත් ජනප්‍රිය වේ. ඒවා මිල අඩුයි. ක්‍රියා පටිපාටිය සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 500 ට වඩා අඩු වන අතර ඔබට ඒවා දින කිහිපයක් ඇතුළත සිදු කළ හැකිය.

නවතම සමාලෝචන

Bust Size

Bust Size

Kalle Nash

සංවාදයක් පියයුරු විශාල වීම වටා කැරකෙනවා නම්, ඔබ බොහෝ විට කියවන්නේ පපුවේ Bust Size - ඒ ඇයි? ඔබ ගැනුම...